Barnpsykiater Privatpraktik i Borås

Välkommen!

Du hittar mer information om mottagningen under menyer. Välkommen att höra av Dig om Du misstänker att Ditt barn

-är deprimerat/ledset

-är oroligt/har ångest

-har svårigheter i skolan

-har ADHD/ADD

-har svårigheter med det sociala samspelet

-har svårt att sova

-är redan diagnosticerat med någon av ovanstående diagnoser och ni funderar på medicinsk behandling eller behöver ett läkarintyg

 

Det var jag inte jobbar med: rättegångar, placering av barn, sociala ärenden,  könsdysforiutredningar. Kommer inte att ställa upp i sådana förfrågningar.

Från hösten utökas verksamheten med ridterapi, även vuxna patienter är välkomna!